Bjørn

- kørsel 7 (mørke) arrangeres ved teori 8

- book helst i god tid inden næste teori

- 15.30-tider er populære :) maks. TO pr. elev :)